BRAGANZA

Braganza är ett svensk investmentbolag som bedriver verksamhet i flera länder, däribland Norge, Sverige, Storbritannien och Spanien.

Bolaget ägs av Per G. Braathen och hans närmaste familj.

Braganza var under en rad år ägare till flygbolaget Braathens (SAFE). Investeringar inom flygbranschen, resebranschen, upplevelseindustrin och distributionen av resebranschprodukter utgör den största delen av vår investeringsportfölj i dag. Braathens Aviation, i vilket bland annat Malmö Aviation AB och Sverigeflyg AB ingår, Kristiansand Dyrepark AS samt Ticket Travel Group AB tillhör våra största enskilda investeringar och vi har i dag en större andel av vår industriella verksamhet i Sverige än i Norge.

Vår strategi är att skapa värden genom att vara en långsiktig, aktiv och krävande ägare i alla våra portföljbolag. Vi föredrar att ha ett bestämmande ägarinflytande i dessa bolag, vilket även innebär att vi tar ägaransvaret på allvar.

Braganza har också en portfölj av investeringar av mer finansiell karaktär. I enlighet med vår strategi har vi alltid en betydande likviditetsreserv. Vi investerar normalt inte i bolag i sådd- eller venturefasen och heller inte i fondandelar eller liknande strukturer.